Άντρες ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες παίζουν ξύλο στη μέση του δρόμου

Οι άντρες Άγιοι Βασίληδες ήρθαν στα χέρια στη Νέα Υόρκη.