-->

Άργησες πολύ - Πάολα

Άργησες πολύ κι ο χρόνος, πόνο γέμισε