Αρουραίος προσπαθεί να κατέβει κυλιόμενες σκάλες

Όσο να 'ναι μια δυσκολία την αντιμετωπίζει.