Αστυνομικοί που θέλησαν να πάνε μια βαρκάδα

Μάλλον θα βγήκαν από την Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή..