-->

Να γιατί σε όλες τις διαφημίσεις ρολογιών η ώρα δείχνει 10:10

Σε αυτό το σημείο οι δείκτες του ρολογιού φαίνονται καθαρά και υπάρχει απόλυτη συμμετρία.