Πραγματική επικοινωνία vs επικοινωνία με μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το βίντεο έφτιαξαν οι φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να κάνουν τους νέους να ξεκολλήσουν από το διαδίκτυο.