-->

Εργάτες στην Κίνα μετέφεραν με τα χέρια τους 8.000 αλιγάτορες

Οι εργάτες μετέφεραν 8.000 αλιγάτορες με τα χέρια, για να μεταγκατασταθούν σε καινούριες δεξαμενές.