-->

Πως θα είναι η Formula 1 μετά από χρόνια

Μέσα από την μικρού μήκους ταινία παρουσιάζεται πως η πρόοδος στην τεχνολογία και το σχεδιασμό θα μπορούσε να επηρεάσει το άθλημα.