Γάτα σε μια έντονη αντιπαράθεση με αλιγάτορα

Τολμηρή γάτα αψηφά τον κίνδυνο και επιτίθεται σε αλιγάτορα.