Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν το 2013

Τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν το 2013 μέσα σε ένα βίντεο των 6 λεπτών.