-->

Έτσι μπαίνουν στο γραφείο τους οι γυμνασμένοι υπάλληλοι

Αλλά εσείς προτιμήστε τις σκάλες, εκτός αν η εργασία σας είναι κοντά στο ΚΑΤ..