-->

Καθρέφτης είναι το άλλο μισό των γυναικών

Σύμφωνα με έρευνες αγγλικού ινστιτούτου οι γυναίκες ξοδεύουν 27 μέρες το χρόνο στον καθρέφτη.