Όταν τα κινούμενα σχέδια συναντούν την κεραμική

Κεραμικά αγγεία που κρύβουν τη ζωή μέσα τους.