-->

Ο κόσμος όπως φαίνεται έξω από το παράθυρο μου

Η Ελλάδα διακρίνεται στο 16ο λεπτό.