Πως ένα Laptop κάνει φτερά για πλάκα

Πάει το Laptop και.. Μην τον Είδατε τον Παναή!