Μικρό λιοντάρι δέχεται επίθεση από τεράστιο φίδι

Το φίδι επιτέθηκε στο μικρό λιοντάρι, αλλά μόλις ήρθαν και άλλα λιοντάρια τράπηκε σε φυγή.