Παλεύοντας με τεράστιο μαγιάτικο ψάρι μόνο με τα χέρια

Ο άντρας μετά από αρκετή ταλαιπωρία, κατάφερε να βγάλει στην επιφάνεια μαγιάτικο 24 κιλών.