Μαύροι κύκνοι που τρελαίνονται για surfing

Μια ομάδα κύκνων έκαναν surfing στην Χρυσή Ακτή.