Μεταφορά γερανού καταλήγει σε καταστροφή

Παταγώδης αποτυχία.