Ένας μικρός μάγος του ποδοσφαίρου γεννιέται

Και το όνομα αυτού είναι Ismael Hamdaoui.