Αυτοσχέδια μπαζούκας σε πλήρη αποτυχία

Θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερα..