Οδηγός φορτηγού με υπερθερμασμένα φρένα παίρνει τον κατήφορο

Όταν συμβαίνει αυτό.. αλίμονο σε όποιον βρεθεί μέσα στην πορεία του φορτηγού.