Που παρκάρουν οι πολύ πλούσιοι τα αυτοκίνητα τους

Φυσικά στο σαλόνι τους..