Ποντίκι μαθαίνει τι θα πει αποταμίευση

Για μια ώρα ανάγκης βρε παιδί μου..