-->

Προσπαθώντας να μιμηθείς τον Rocky Balboa

Ε με τέτοια αστοχία.. ή το χέρι σου θα σπάσεις ή θα σε πλακώσει κανένας στις γρήγορες επειδή τον χτύπησες κατά λάθος.