-->

Σάκης Αρσενίου και Ελένη Χατζίδου παντρεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη

Αυτό έγινε για τις ανάγκες φωτογράφησης στη Θεσσαλονίκη.