Σιδερένια καρδιά - Θάνος Πετρέλης

Και σιδερένια καρδιά να έχω

την απόρριψη από 'σενα δεν αντέχω