Το προειδοποιητικό σημείωμα που κόλλησε κάποιος στην πόρτα του για να μην του πουν τα κάλαντα

Μπορεί να συναντήσετε τους φίλους σας...