-->

Πόσο εύκολα μπορεί να καταστραφεί μια σκηνή σε ταινία

Η ταινία με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο γυριζόταν, όταν συνέβη κάτι που κατέστρεψε ολόκληρη σκηνή.