-->

Σκίουρος προπονείται στη λιποθυμία

Κάποια στιγμή στο μέλλον ίσως μια ψεύτικη λιποθυμία να του σώσει τη ζωή.