-->

Ταξίδι στην ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Συλλεκτικοί υπολογιστές των δεκαετιών του '70, '80 και του '90 εκθέτονται στην 4η έκθεση συλλεκτικών υπολογιστών retrosystem.