Τεμαχισμένο καλαμάρι που δεν είπε ακόμα την τελευταία του κουβέντα

Το καλαμάρι αν και τεμαχισμένο, ο οργανισμός του με κάποιο τρόπο συνεχίζει και αντιδρά.