Μέχρι που θα μπορούσατε να φτάσετε για να κερδίσετε 100$

Η φάρσα ήταν επιτυχημένη. Όλοι δέχτηκαν να κάνουν αυτό που τους ζητήθηκε, αλλά στο τέλος αντί πάρουν χρήματα, τους έδωσαν να πληρώσουν ένα λογαριασμό 100$.