Πως πλένονται τα αεροσκάφη

Μία διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο.