Η αύξηση της θερμοκρασίας στη γη τα τελευταία 60 χρόνια όπως παρουσιάζεται από τη NASA

Η NASA παρουσιάζει στο βίντεο πως αυξήθηκαν οι θερμοκρασίες στη γη από το 1950 μέχρι και το τέλος του 2013.