Αναβάτης Scooter πλακώνει το μηχανάκι του στις κλωτσιές

Ευέξαπτος αναβάτης που δεν ανέχεται καμία δυσλειτουργία στο οχήμα του.