Η ανθρώπινη κατάποση μέσα από Ακτινοβολία-Χ

Ο "εσωτερικός κόσμος" του ανθρώπινου σώματος καταπίνοντας τρόφιμα και ποτά.