Τι κάνεις όταν δεν φτάνει η αντλία βενζίνης στο αυτοκίνητο σου

Το τραβάς με κάθε τρόπο πιο κοντά..