Δείτε τι ανακάλυψε άντρας σε μια τούφα από μαλλιά

Ο άντρας πήγε να πιάσει μια τούφα από μαλλιά και μόλις την άγγιξε ξεπεχτάχθηκαν χιλιάδες αράχνες που είχαν κάνει μέσα τη φωλιά τους.