Ποια είναι η άποψη των παιδιών για τη μαμά τους

Έγινε μία έρευνα για την Ημέρα της Μητέρας, στο οποίο ζητήθηκε από μητέρες να μιλήσουν για τον εαυτό τους και να το συγκρίνουν με αυτά που είπαν τα παιδιά τους για εκείνες.