Πως αντέδρασε ο Chuck Norris όταν είδε τον Van Damme να χορεύει τα Καγκέλια

Η πλήρης απογοήτευση κυρίευσε τον