Δεν θα πας πουθενά - Γιώργος Γιαννιάς

Δεν θα πας πουθενά

δεν σε αφήνω ξανά

αν το κάνεις το δρόμο θα κλείσω

Δεν θα πας πουθενά

δεν σε δίνει η καρδιά