Το δράμα της μάνας έγινε διαφημιστκό σποτ

Το διαφημιστικό σποτ του Old Spice που δείχνει το δράμας μιας μάνας.