Εδώ θα κοιμηθώ - Κωνσταντίνος Γαλανός

Εδώ θα κοιμηθώ

έξω από το σπίτι σου

απόψε το παλιό