Η εξέλιξη της γυναίκας από την εποχή των σπηλαίων εως και σήμερα

Μεγάλες διαφορές παρουσιάζονται στην εμφάνιση των γυναικών από αιώνα σε αιώνα.