Εμπρηστής της κακιάς ώρας

Ο ειδικός άνθρωπος για επικίνδυνες αποστολές.