Πως μια γάτα μπορεί να τρομοκρατήσει τα μικρά της

Με ένα αδέξιο και αποτυχημένο άλμα..