Καλλιτέχνης δημιουργεί έργα υποβρυχίως

Καλλιτέχνης κατεβαίνει στο βυθό και δημιουργεί εντυπωσιακά έργα.