Κυνηγώντας κοπάδι από κουνέλια κοντά στο Βόρειο Πόλο