Πως ξεφορτώνει κορμούς ένα φορτηγό πλοίο

Το σκάφος Seaspan Harvester ξεφορτώνει ξυλεία με μια ιδιόμορφη τεχνική. Χρησιμοποιεί μια νέα μέθοδο για να ξεφορτώσει το φορτίο του, το ανατρέπει και κλίνει 30° ώστε να πέσουν οι κορμοί των δέντρων στο νερό.